Arvutiga kaasa tulevad fondid

Fonte on vähe! Tavalises veebis kasutatavaid fonte on antud näpu otsaga ja nad kipuvad operatsioonisüsteemiti erinema. Mõistagi võib CSSiga trikitada või pealkirjad pildiks või flashiks teha, aga see on ajamahukas ja suurema tekstimahu korral ebamugav. Disaineril kujunevad samuti välja omad lemmikud ning nii näemegi Times-Georgia-Trebuchet-käekirja või Arial-Verdana-Tahoma-lemmikuid. Samas on me kasutuses olevad pillid paraja hulga eelinstalleeritud kirjatüüpidega. Tõsi, need küll erinevad macil ja linuxil, aga samas hea teada, mis pilliga kaasa antud. Teine võimalus on endal kunstlikult fondihorisont laiali hoida ja vägisi meenutada, mis kirjatüübid jäänud katalooginurka igavlema.

Milleks see blog?

Käesolev blogi peaks eelkõige täitma mõttepanga ülesannet. Tihti tekib tööpäeva saginas, või nädalavahetuse kummalistes geograafilistes punktides, või erinevate inimeste erinevates peades mõtteid ja ideid, mis peaks pingutamata, ühtses formaadis ja hävimatusse keskkonda üles märkima. Nii on nad kindlas kohas olemas, kust saab neid teinekord üles korjata edasimõtlemiseks, kommenteerimiseks, sobivas situatsioonis kasutamiseks.

Continue reading “Milleks see blog?”

Oskando koduleht

drivery

Oskando mehed oskavad ühest keskmisest mobiiltelefoni laadsest asjandusest mõne rea koodiga teha näiteks sellise viguri, mis näitab kohe ära, kui oma ametiautot mittesihtotstarbeliselt kasutad. Nii kasuliku asja esitlemiseks on küllalt hea ainult Espresso veebidisain. Tegime tuttuuele Drivery teenusele tuttuue kodulehe, kus saab lihtsamat ja keerulisemat teed pidid uuest teenusest ülevaate.