RIA interaktiivne videojuhend

Struktuuritoetuse infosüsteem on Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse poolt hallatav elektrooniline keskkond toetluse taotlemiseks Euroopa Liidu struktuurifondidest infoühiskonna arendusprojektide läbiviimiseks ning taotluste menetlemiseks ja aruandluseks.

Et ka tavaline omavalitus, kellel mõne hea projekti jaoks € vaja on, sellistest keerulistest sõnavõttudest aru saaks, osales Espresso Struktuurfondide interaktiivse juhendi valmistamise konkursil, võitis selle, ja veetis suure tüki suve rannas videotöötlust tehes. Ja pärast pääses suurtega ka samale lehele.

Diktoritekstile filmisime eesti.ee portaalis tausta ja monteerisime-sünkroniseerisime selle mitmeks peatükiks, mis on vastavalt kas taotlejale või hindajale sobivad. Head rahataotlemist!