To Breathe As 1 WordPress.com blog

Espresso võttis paar päeva enne ÜhesHingamise pidu ette mission impossible. Populariseerida välismaalastele, eelkõike ajakirjanikele, pressile mõeldud, ingliskeelset Estonian Song and Dance Celebration blogi! Blogi eluaeg on olnud mõni päev ja sellest kogu maailmale, mitte meie kohalikele teada andmine on paras lauluharjutus. Loodetavasti jõuame maailma massidesse. Kiiremad uudised laulupeo kohta saab Twitterist, aeglasemad Youtubist. Continue reading “To Breathe As 1 WordPress.com blog”